Mamer Geschicht asbl

      

Home/Accueil     Kontakt/Contact          Links/Liens     News/Nouveautés

 

5. Mamer Geschichtsdag

 

Bericht & Photos: http://www.mywort.lu/mamer/49993446.html

 

21.06.2015 – CIPA Mamer

 

18.06. 19:00

Réception au "CIPA Mamer"
Discours de bienvenue et de circonstance
Présentations culturelles

18.06. 20:00

Vernissage au "CIPA Mamer"
Vin d'honneur offert par l'Administration communale de Mamer

 

Vorträge / Conférences

 

 

21.06.15:30

Virtrag

 

Sport a Politik vun 1933 bis 1939

am Spigel vun der Philatélie

(Ralph LETSCH)

 

 

 

21.06.16:30

Vortrag

 

Luxemburger als Zwangsarbeiter

an der Autobahn in der Eifel (1939-1942)

(Wolfgang SCHMITT-KOELZER)

 

Ausstellung / Exposition

 

Mamer im 1. Weltkrieg (Mamer Geschicht asbl)

 

Mamer 1939-1940 (Mamer Geschicht asbl)

 

Die Schicksale der Mamer Juden (1933-1945) (Mamer Geschicht asbl)